Impressum

Autoriõigus
Sellel kodulehel avaldatud materjal on Šveitsi autorikaitse all. Kolmanda isiku poolt avaldatud sisu eest vastutavad sisu autorid ise. Sisu kopeerimine, muutmine ja muu võimalik kasutamine väljaspool autoriõiguse piire vajavad kirjalikku nõusolekut lehekülje operaatorilt või autorilt. Sellelt leheküljelt alla laetud materjal ja koopiad on mõeldud ainult privaatseks, mitte-kaubanduslikuks kasutuseks.


Vastutus sisu eest
Informatsioonid sellel leheküljel on üldised ja informatiivsed. Selle lehekülje sisu kontrollitakse suure täpsusega. Õigsuse, täielikkuse ja aktuaalsuse eest ei saa me vastutada. Profiili sisu eest koos pildimaterjalidega vastutab nende autor.

Vastutus linkide eest
Valitud lingid viivad sind kolmanda, võõra pakkuja juurde. Nende sisu eest vastutab sealne pakkuja. Välised lingid on vastavalt märgistatud ning juhul kui on seadust rikutud kustutatakse need lingid otsekoheselt.

kohtingud50pluss.com teenused toob välja Dateblaster AG,
asukohaga Zugerstrasse 6, 6330 Cham, Switzerland. Dateblaster AGon
registrinumbri
CHE-431.663.693
,Kanton Zug all äriregistris ja
käibemaksunumbri CHE-431.663.693 MWST all
finantsregistris. Verwaltungsrat der AG all töötab
.
Kõik teised küsimused vastab ruttu ja usaldusväärselt meie Support.